Atatürk Üniversitesi

Kurucu Bilim Heyeti, kurulacak yeni üniversitenin yapacağı görevlere ve gelecekteki işlevlerine ilişkin şu noktaları belirledi:

1-Kurulacak üniversitenin yeni bir bilim merkezi olmakla beraber, öncelikle ve bilhassa Doğu Anadolu’nun bir taraftan milli ve içtimai, diğer taraftan maddi ve iktisadi kalkınmasına hizmet edebilmesi, memleketin Doğu bölgesine de diğer bölgelerin derecesinde refah ve manevi sıhhat kazandırması,

2-Doğu’nun manevi ve içtimai kalkınmasında rol oynayabilecek manevi ve içtimai ilimler fakülteleri ile Doğu Anadolu’nun maddi refahına hizmet edebilecek müspet ilimler, fen ve teknik fakültelerin üniversite bünyesinde yer almaları,

3-Fakültelerin araştırma yetiştirme faaliyetlerinde bölgenin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurması, Doğu Anadolu’nun kalkınmasında örnek olmak, araştırma sonuçlarını bölgeye yaymak ve tatbik etmek,

4-Üniversite bünyesindeki teşekküllerin hem kendi aralarında, hem de diğer üniversiteler ile sıkı iş birliği yapmaları ve Hükümetçe alınacak kalkınma tedbirlerinin inikâslarını yakından takip etmeleri.